Układ elektroniczny z tranzystorem bipolarnym npn - zadanie 1

Tranzystor bipolarny npn spolaryzowany jest poprzez dwa źródła napięcia stałego EB i EC oraz rezystory RE, RB i RC, które podłączone są odpowiednich elektrod tranzystora. Współczynnik wzmocnienia tranzystora β0=100. W zadaniu obliczone zostają prądy IB, IC i IE. Napięcie baza-emiter przyjęte zostało w przykładzie jako równe → UBE=0,7[V]. Dla układu zapisane zostanie prądowe prawo Kirchhoffa i napięciowe prawo Kirchhoffa.