Układ elektroniczny z tranzystorem bipolarnym pnp - zadanie 1

Tranzystor bipolarny pnp spolaryzowany jest poprzez źródła napięcia stałego EB i EC oraz rezystory RB, RE i RC, które podłączone są odpowiednich elektrod tranzystora. Współczynnik wzmocnienia tranzystora β0=150. W zadaniu obliczone zostają prądy IB, IC i IE. Należy zwrócić uwagę, że w tranzystorze pnp potencjał na emiterze ma wartość bardziej dodatnią niż potencjał na bazie, wobec tego występuje tam napięcie UEB. Z uwagi na jednolitość oznaczeń w obliczeniach przyjmuje się → -UBE=UEB, analogicznie sytuacja wygląda z napięciem emiter-kolektor → -UCE=UEC. Napięcie baza-emiter przyjęte zostało w przykładzie jako równe → UBE=0,7[V]. Dla układu zapisane zostanie prądowe prawo Kirchhoffa i napięciowe prawo Kirchhoffa.