Wzmacniacz operacyjny - konfiguracja całkująca

Wyprowadzenie równań dla wzmacniacza operacyjnego w konfiguracji całkującej. Cechą układu wzmacniacza operacyjnego w konfiguracji całkującej jest całkowanie sygnału wejściowego. Innymi słowy napięcie na wyjściu wzmacniacza jest całką funkcji napięcia na wejściu wzmacniacza. Wzmacniacz całkujący ma włączony w pętlę sprzężenia zwrotnego kondensator CF. Sygnał wejściowy jest podany na wejście odwracające poprzez rezystor R1. Równanie na napięcie wyjściowego zostanie wyprowadzone z zastosowaniem założenia równości potencjałów wejścia odwracającego i wejścia nieodwracającego V+-V-=0 → V-≅V+. Wzmacniacz operacyjny w konfiguracji całkującej jest przykładem regulatora PI.