Wzmacniacz operacyjny - konfiguracja odwracająca

Wyprowadzenie równań dla wzmacniacza operacyjnego w konfiguracji odwracającej. Cechą układu wzmacniacza jak wskazuje nazwa jego konfiguracji jest zmiana znaku napięcia wyjściowego Vout(t) względem wejściowego Vin(t). Równanie na napięcie wyjściowego zostanie wyprowadzone z zastosowaniem założenia równości potencjałów wejścia odwracającego i wejścia nieodwracającego V+-V-=0 → V-≅V+.