Wzmacniacz operacyjny - konfiguracja różnicowa

Wyprowadzenie równań dla wzmacniacza operacyjnego w konfiguracji różnicowej. Zadaniem wzmacniacza różnicowego jest wzmacnianie różnicy pomiędzy sygnałami wejściowymi. Równanie na napięcie wyjściowego zostanie wyprowadzone z zastosowaniem metody superpozycji. Pierwszy podukład zostanie rozpatrzony od strony wejścia odwracającego. Drugi podukład zostanie rozpatrzony od strony wejścia nieodwracającego. Podczas obliczeń zastosowana będzie zależność pomiędzy potencjałami wejść odwracającego i nieodwracającego V+-V-0 → V-≅V+.