Wyznaczanie impedancji wypadkowej - zadanie 1

Rozwiązany przykład wyznaczający impedancję wypadkową obwodu elektrycznego. Obwód elektryczny składa się z trzech kondensatorów, trzech cewek i rezystora. Elementy te są połączone z sobą równolegle i szeregowo. W celu wyznaczenia impedancji zastępczej w zadaniu posługujemy się liczbami zespolonymi. Układ posiada elementy reaktancyjne jakimi są cewki i kondensatory.