Wyznaczanie impedancji zastępczej - zadanie 5

Obliczanie impedancji zastępczej obwodu elektrycznego. Obwód elektryczny zbudowany jest z kondensatora C6, cewek (L1, L4) i rezystorów (R2, R3, R5). Elementy te są połączone z sobą równolegle i szeregowo. W celu wyznaczenia impedancji zastępczej w zadaniu posługujemy się liczbami zespolonymi. Układ posiada elementy reaktancyjne jakimi są cewka i kondensatory. Wartość modułu impedancji każdego z elementów jest znana. W zadaniu wykorzystana zostanie relacja pomiędzy impedancją Z a admitancją Y.