Jakość energii elektrycznej - projekt 1

Analiza danych pomiarowych zarejestrowanych poprzez analizator jakość energii elektrycznej Topas 1000. Przyrząd pomiarowy rejestrował wybrane wielkości w ciągu siedmiu kolejnych dni z okresem próbkowania równym 10 minut → Tp = 600[s]. W oparciu o wymagania z rozporządzenia Ministra Gospodarki analizie poddane zostały następujące wielkości:
• średnia wartość częstotliwości podstawowej harmonicznej
• wartości skuteczne napięć
• wartości skuteczne prądów
• współczynnik asymetrii napięcia
• wahania napięcia poprzez współczynniki PST i PLT
• odkształcenia napięć - współczynnik THDU
• odkształcenia prądów - współczynnik THDI
• całkowita moc czynna P
• całkowita moc bierna Q
• całkowita moc pozorna S
• całkowity współczynnik mocy PF