Elektrotechnika podstawy - miernictwo elektryczne

Zbiór notatek z miernictwa elektrycznego. W skrypcie opisane są podstawowe jednostki układu SI, ustroje pomiarowe, definicja błędu względnego i bezwzględnego oraz wiele innych przydatnych informacji. Skrypt zawierający podstawowe informacje dotyczące miernictwa elektrycznego. Opisane w notatkach są definicje błędów bezwzględnego i względnego. Notatki zawierają także informacje o ustrojach pomiarowych oraz do jakich wielkości są dane ustroje przeznaczone. Znaleźć można także podstawowe informacje o: przekładniku prądowym, przekładniku napięciowym, kompensatorach, cyfrowych metodach pomiarowych, korekcji temperatury oraz o źródle błędu jaki stanowi rezystancja przewodów pomiarowych podczas pomiaru małych rezystancji.