Wyznaczanie mocy w obwodzie prądu zmiennego - zadanie 1

Wyznaczanie mocy pozornej S oraz jej składowych, mocy czynnej P oraz mocy biernej Q. Rozważany obwód elektryczny zbudowany równolegle połączonych rezystora R i kondensatora C. Pojemność oraz rezystancja elementów pasywnych są znane. Do zacisków wejściowych obwodu podłączone jest napięcie U o fazie początkowej ψu. Obwód elektryczny jest w stanie ustalonym. W zadaniu obliczona zostanie impedancja zastępcza Z obwodu, a następnie w oparciu o prawo Ohma obliczony zostanie prąd I płynący w obwodzie. Moc w obwodzie zostanie wyznaczona z zastosowaniem znanego już napięcia U i wyliczonego prądu I. Dla obwodu zostanie narysowany wykres wskazowy mocy pozornej oraz jej składowych.