Prawa Kirchhoffa rozwiązany przykład

Prosty obwód elektryczny zbudowany jest z zródła napięcia oraz rezystora. Obwód składa się z jednej gałęzi więc jest dwójnikiem.
Równania Kirchhoffa zapisujemy dla obwodu elektrycznego według reguł:

  1. Dla prądowego prawa Kirchhoffa liczba równań jest równa liczbie "n" węzłów minus jeden
    IK. → (n-1)
  2. Dla napięciowego prawa Kirchhoffa liczba równań jest równa liczbie "m" gałęzi w obwodzie minus liczba równań dla pierwszego prawa Kirchhoffa
    IIK. → m-(n-1)