Obwód elektryczny z diodą Zenera

Obwód elektryczny posiada jako element składowy diodę Zenera. Dioda Zenera połączona jest równolegle z rezystorem obciążenia. W przykładzie zastosowane zostaną prawa Kirchhoffa dla obwodów elektrycznych w celu wyznaczenia prądu przepływającego przez rezystor Ro. Napięcie zasilające zmienia się w pewnym przedziale. Napięcie Zenera diody jest znane. W przykładzie wyznaczony zostaje prąd maksymalny Io_max i Io_min przepływający przez rezystor Ro.