Obwód elektryczny prądu zmiennego

Prawa Kirchhoffa zostaną zastosowane do wyznaczenia napięć i prądów gałęziowych w obwodzie prądu zmiennego. Obwód elektryczny zbudowany jest źródła prądu sinusoidalnie zmiennego oraz źródła napięcia sinusoidalnie zmiennego. Obwód elektryczny zbudowany jest także z dwóch rezystorów, dwóch cewek i kondensatora. Z każdym element bierny posiada impedancję. Wszystkie wielkości w obwodzie opisane są za pomocą liczb zespolonych.
• źródło napięcia Vs=10+j·5[V]
• źródło prądu Is=1[A]
• impedancja cewki L1 ZL1=j·5[Ω] → ZL1=XL1=5[Ω]
• impedancja cewki L2 ZL2=j·2[Ω] → ZL2=XL2=2[Ω]
• kondensatora C1 ZC1=-j·1[Ω] → ZC1=XC1=1[Ω]
• impedancja rezystora R1 ZR1=1[Ω] → ZR1=R1=1[Ω]
• impedancja rezystora R2 ZR2=1[Ω] → ZR2=R1=1[Ω]