Obwód elektryczny prądu stałego - przykład 7

Prądy gałęziowe zostaną wyznaczone w obwodzie prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z źródła napięcia V1, dwóch rezystorów R1 i R2, kondensatora C1 i cewki L1. Analiza dla tego obwodu zostanie przeprowadza przy założeniu że znajduje się on w stanie ustalonym. W stanie ustalonym obwodu prądu stałego idealną cewkę traktujemy jako zwarcie a idealny kondensator jako przerwę w obwodzie. Oczywiście w rzeczywistości elementy idealne są wyimaginowane, ponieważ cewka zawsze posiad niezerową rezystancję a kondensator zawsze posiada niezerową upływność.

Obwód elektryczny przedstawiony na rysunku 1 posiada dwa oczka. Pamiętajmy o wspomnianych wcześniej zasadach traktowania kondensatora i cewki w stanie ustalonym. Zasady pozwolą nam na uproszczenie obwodu. Ponieważ cewka L1 jest zwarciem dla obwodu prądu stałego możemy potraktować ją jak przewód. Ponieważ kondensator jest przerwą, wolno nam pominąć gałąź z kondensatorem C1 i rezystorem R2.