Silnik elektryczny napędu windy

Projekt obliczeniowy doboru silnika asynchronicznego do napędu windy. Parametry elementów mechanicznych windy i czasy kolejnych cyklów jej pracy są znane. W projekcie wyznaczone są obciążenia statyczne i dynamiczne podczas pracy napędu windy. W oparciu o wyznaczone obciążenia dobierany jest napęd elektryczny o odpowiedniej mocy. Do napędu elektrycznego dobrana zostanie przetwornica częstotliwości wraz elementami dodatkowymi. Obliczenia parametrów elektrycznych silnika odbywają się w oparciu o schemat fazowy silnika. Dodatkowo w projekcie zawarte są schematy elektryczne obwodów siłowych i obwodów sterujących przetwornicy częstotliwości. Opracowanie zawiera również procedury zaprogramowania falownika do pracy z silnikiem.