£adowanie kondensatora - zadanie 1

Obwód elektryczny posiada w strukturze idealny kondensator C. Kondensator nagle zostaje włączony w obwód elektryczny z zródłem napięcia stałego E oraz rezystorem R. Kondensator przed włączeniem w obwód nie posiada zgromadzonego żadnego ładunku elektrycznego qC(t=0)=0[C=A·s]. W zadaniu wyznaczona zostanie wartość chwilowa prądu ładowania kondensatora dla czasu równego dwóm stałym czasowym obwodu → t=2·T[s]. Stała czasowa rozważanego obwodu jest równa T=R·C[s]. Obliczona zostanie również wartość ładunku elektrycznego zgromadzonego na okładkach kondensatora w chwili czasu t=2·T[s] → qC(t=t=2·T).