Stan nieustalony w obwodzie RC

Obwód elektryczny składa się z zródła napięcia E oraz dwóch kondensatorów i dwóch rezystorów. Celem przykładu jest analiza stanu nieustalonego w obwodzie przy niezerowych warunkach początkowych. Wyprowadzone zostaną wzory na prąd i napięcie ładowania kondensatora. Niezerowe warunki poczatkowe oznaczają posiadanie zgromadzonego ładunku elektrycznego Q przez kondensatory C1 i C2 dla czasu t=0. Poza wyprowadzeniami analitycznymi przeprowadzona zostanie symulacja obwodu w programie Pspice student.