Twierdzenie Nortona - zadania

Twierdzenie Nortona jest jedną z podstawowych zasad stosowanych w rozwiązywaniu obwodów elektrycznych zarówno prądu stałego jak/i zmiennego. Twierdzenie Nortona pozwala na przedstawienie obwodu elektrycznego "widzianego" z jego dowolnych dwóch zacisków za pomocą prądu źródłowego Nortona Inort i rezystancji Nortona Rnort. Prąd źródłowy Nortona Inort i rezystancja Nortona Rnort połączone są równolegle z zaciskami obwodu dla których były wyznaczane. Twierdzenie Nortona to pozwala na "zwinięcie" części obwodu lub innymi słowy potraktowaniu go jak przysłowiową czarną skrzynkę, która reprezentowana będzie poprzez równoważne źródło prądu Inort i równoważną rezystancję Rnort.

Twierdzenie Nortona

Obwody elektryczne - twierdzenie Nortona

Zastosowanie twierdzenia Nortona do wyznaczenia równoważnego źródła prądu w prostym obwodzie elektrycznym prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z źródła napięcie E, dwóch rezystorów R, Ro oraz zacisków "a" i "b". W przykładzie wyznaczone zostanie równoważne źródło prądu Inort oraz rezystancja Rnort, które widziane z zacisków "a" i "b" spowodują przepływ dokładnie takiego samego prądu I przez rezystor Ro jak przed transformacją.

Twierdzenie Nortona - przykład

Twierdzenie Nortona - zadanie 1

Obwody elektryczne - twierdzenie Nortona zadanie 1

Zastosowanie twierdzenia Nortona do wyznaczenia równoważnego źródła prądu w prostym obwodzie elektrycznym prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z źródła napięcie E, dwóch rezystorów R, Ro oraz zacisków "a" i "b". W przykładzie wyznaczone zostanie równoważne źródło prądu Inort oraz rezystancja Rnort, które widziane z zacisków "a" i "b" spowodują przepływ dokładnie takiego samego prądu I przez rezystor Ro jak przed transformacją.

Twierdzenie Nortona - zadanie 1

Twierdzenie Nortona - zadanie 2

Obwody elektryczne - twierdzenie Nortona zadanie 2

Zastosowanie twierdzenia Nortona do wyznaczenia równoważnego źródła prądu w obwodzie elektrycznym prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z dwóch źródeł napięcia Vs1 i Vs3, źródła prądu Is2 dwóch rezystorów R2, Ro oraz zacisków "a" i "b". W przykładzie wyznaczone zostanie równoważne źródło prądu Inort oraz rezystancja Rnort, które widziane z zacisków "a" i "b" spowodują przepływ dokładnie takiego samego prądu I przez rezystor Ro jak przed transformacją obwodu elektrycznego. Z uwagi na złożoność rozważanego obwodu elektrycznego zastosowana zostanie metoda superpozycji.

Twierdzenie Nortona - zadanie 2