Elektrotechnika wzory podstawowe - skrypt 1

Zbiór notatek z podstawowymi wzorami stosowanymi w elektrotechnice. W notatkach zamieszczone są definicje takich wielkości fizycznych jak: natężenie prądu elektrycznego, napięcie elektryczne, gęstość prądu elektrycznego, moc, energia. W skrypcie znaleźć można również opisy takich wielkości fizycznych jak: rezystancja, konduktancja. Notatki zawierają również wyprowadzenie wzoru na wartość skuteczną oraz wartości średnie za okres o pół okresu. Myślę że zebrane tu notatki ułatwią zapamiętanie podstawowych wzorów stosowanych elektrotechnice.