Elektrotechnika wzory podstawowe - skrypt 2

Kompaktowe notatki zawierające między innymi analizę odbiornika szeregowego RLC. W skrypcie wyznaczamy impedancję, równanie napięć oraz wykres wektorowy dla odbiornika szeregowego RLC. Opracowanie zawiera również wzory na moc czynną, moc bierną i moc pozorną prądu przemiennego. Znaleźć tu można także informacje dotyczące charakterystyki skokowej. Tematyka skryptu zawiera także w treści: równania Maxwella, składowe symetryczne, impedancję falową, równania telegrafistów, prąd przewodzenia, prąd przesunięcia, prąd unoszenia(prąd konwekcyjny), transformator, silnik asynchroniczny, silnik szeregowy prądu stałego, silnik obcowzbudny, prawo Gaussa, indukcja elektryczna, indukcja magnetyczna, wektor Poyntinga.