Rozwiązanie całki oznaczonej - zadanie 11

Rozwiązany przykład obliczający pole powierzchni obszaru z zastosowaniem całki oznaczonej. Obszar ograniczony jest funkcjami f(x)=cos(x)+1 na przedziale [0,π].