Rozwiązanie całki oznaczonej - zadanie 3

Rozwiązany przykład obliczający całkę oznaczoną funkcji f(x)=x·e2·x. Górną granicą całkowania jest 1. Dolną granicą całkowania jest 0. W zadaniu zastosowane jest twierdzenie o całkowaniu przez części.