Rozwiązanie całki oznaczonej - zadanie 6

Rozwiązany przykład obliczający całkę oznaczoną funkcji f(x)=cos(x). Górną granicą całkowania jest ·π/2. Dolną granicą całkowania jest 0.