Rozwiązanie całki oznaczonej - zadanie 8

Rozwiązany przykład obliczający całkę oznaczoną funkcji f(x)=x2+sin(x). Górną granicą całkowania jest liczba 2·π. Dolną granicą całkowania jest liczba π. Funkcja pod całką jest sumą dwóch funkcji. Zastosowane zostanie twierdzenie o całkowaniu sumy dwóch funkcji.