Mechanika belka zadanie - wyznaczanie naprężeń

Rozwiązany przykład z wyznaczaniem naprężeń gnących w belce podpartej. Belka podparta jest na dwóch podporach, jedna z podpór belki jest nieruchoma, druga podpora belki jest ruchoma. Zadanie zaczyna się od wyznaczenia równań równowagi statycznej belki. Przedmiotem zadania jest wyznaczenie wykresów sił tnących oraz momentów gnących na całej długości belki oraz sprawdzenie czy przy zadanych siłach obciążających belkę nie są przekroczone maksymalne naprężenia gnące.