¦rodek masy - zadanie 2

Wyznaczanie środka masy dla figury płaskiej o jednorodnym rozkładzie masy. Figura płaska jest obiektem dwuwymiarowym, oznacza to że środek masy będzie miał dwie współrzędne. Do rozpatrywanej figury przypisany zostanie dwuwymiarowy układ współrzędnych XY. Analizowana figura składa się z dwóch figur składowych. Pierwsza figura składowa to kwadrat, druga figura składowa to półkole. ¦rodek masy figury głównej zostanie wyznaczony z zastosowaniem wzorów ogólnych na środek masy.