Mechanika statyka - równania równowagi

Klocek o masie m1 leży na podłodze. Pomiędzy spodem klocka a powierzchnią podłoża występuje statyczne tracie ślizgowe o współczynniku μ1. Na klocku o masie m1 znajduje się drugi klocek o m2. Drugi klocek przymocowany jest za pomocą sznurka do ściany. Pomiędzy spodnią powierzchnią klocka drugiego a górną powierzchnią klocka pierwszego występuje tarcie ślizgowe o współczynniku μ2. Do dolnego klocka przyłożona jest siła wymuszające F próbująca wyrwać dolny klocek spod górnego. Celem zadania jest znalezienie maksymalnej wartości siły wymuszającej, która nie wytrąci układu klocków z równowagi statycznej.