Metoda prądów oczkowych rozwiązany przykład

Przykładowe zadanie z rozwiązanym obwodem elektrycznym. Obwód elektryczny rozwiązany jest w oparciu o metodę prądów oczkowych. W zadaniu zaznaczamy oczka w obwodzie. Warto zwrócić uwagę na gałąz "be", jest częścią wspólną oczka nr 1 i oczka nr 2. Metoda oczkowa opiera się na drugim prawie Kirchhoffa, aby ułatwić sobie zapamiętanie jej zasad należy uznać że "nie widzi" zródeł prądu. W trakcie rozwiązywania takich zadań należy również zwrócić uwagę na kierunki strzałek zródeł napięcia i prądu.