Metoda węzłowa - zadanie 2

Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do wyznaczenia prądów i napięć w obwodzie prądu przemiennego. Obwód elektryczny zbudowany jest z sinusoidalnego zródła prądu, sinusoidalnego zródła napięcia , rezystora, kondensatora i cewki. Korzystając z metody potencjałów węzłowych posługujemy się zasadą, że "nie widzi" ona fizycznych zródeł napięcia. ¬ródło napięcia przemiennego występujące w obwodzie musi być transformowane do postaci zródła prądu. Kolejną istotną zasadą metody węzłowej jest założenie, że wartość potencjału wybranego węzła jest równa 0[V], symbolicznie łączymy ten węzeł z potencjałem Ziemi.