Pomiary wielkości nieelektrycznych

W dzisiejszej technice i przemyśle najczęściej spotykane przetworniki pomiarowe dokonują konwersji danej wielkości nieelektrycznej na wielkość elektryczną. Zamieszony został to zbiór notatek opisujący zasady działania podstawowych przetworników pomiarowych wraz z metodami eliminacji lub kompensacji błędów podczas pomiarów. Opisane są tutaj metody pomiarów: temperatury, masy, siły, ciśnienia, drogi. W przetwornikach temperatury uwzględnione są metody jej pomiarów za pomocą termopar oraz czujników termorezystancyjnych (przykładowo Pt100). W pomiarach masy i siły opisane jest wykorzystanie tensometrów oraz łączenie ich w układach mostkowych. Skrypt zawiera również metody kompensacji błędów wynikających między innymi z rezystancji przewodów pomiarowych. Opisane jest tu także twierdzenie Kotielnikowa-Shannona o próbkowaniu. Znalezć tu można także informacje o: detekcji fazoczułej, częstotliwości Nyquista i wiele innych przydatnych informacji.