Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

Znajomość zasad działania poszczególnych metod przetwarzania analogowo-cyfrowego to absolutna podstawa. Lwia część używanych dzisiaj przyrządów pomiarowych to przyrządy cyfrowe. Każda mierzona wielkość jest w postaci ciągłej, aby była możliwość jest przedstawienia w formie zrozumiałej dla maszyny cyfrowej konieczna jest jej konwersja do postaci cyfrowej. Zamieszczone są tu notatki opisujące zasady działa takich metod przetwarzania A/C jak: metoda z podwójnym całkowaniem, metoda kompensacji wagowej, metoda Sigma-Delta, metoda bezpośredniego porównania oraz kilka pozostałych.