Równania stanu i transmitancja operatorowa

Wyznaczanie równań stanu i transmitancji operatorowej dla obwodu elektrycznego złożonego z rezystancji R i pojemności C oraz indukcyjności L. W rozwiązanym przykładzie rozpatrywany jest czwórnik RLC. Sygnałem wyjściowym w układzie jest napięcie na cewce L. Zmienne stanu są podstawową częścią analizy dynamiki obiektów automatyki. Zamieszczone poniżej opracowanie porównuje metody analizy układu elektrycznego z użyciem zmiennych stanu i transmitancji operatorowej. Na końcu opracowania podane są przydatne funkcje programu MATLAB do wyznaczania odpowiedzi skokowej i impulsowej. Oczywiście obiekt przedstawiony za pomocą zmiennych stanu czy transmitancji operatorowej musi dać takie same wyniki symulacji.