Równanie różniczkowe drugiego rzędu - metoda przewidywań

Zastosowanie metody przewidywań do rozwiązania równania różniczkowego drugiego rzędu.