Równanie różniczkowe - przykład 2

Rozwiązany przykład z równaniem różniczkowym niejednorodnym pierwszego rzędu. Rozwiązanie polega na wyznaczeniu rozwiązania ogólnego równania jednorodnego (R.O.J), następnie poprzez uzmiennienie stałej wyznaczamy rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego (R.S.N.). Ostatnim krokiem w zadaniu jest wyznaczenie rozwiązania ogólnego równania niejednorodnego (R.O.N.). Tok postępowania przy rozwiązywaniu zadania wskazuje zapis:
R.O.N = R.O.J. + R.S.N.