Prawo Archimedesa - wyprowadzenie wzoru na siłę wyporu

Wzór na siłę wyporu opisaną przez prawo Archimedesa wynika z ciśnienia hydrostatycznego
ph=γ·h[Pa], gdzie
• ph - ciśnienie hydrostatyczne [Pa]=[N/m2]
• γ - ciężar właściwy płynu [N/m3]
• h - wysokość słupa płynu [m]
W skutek ciśnienia hydrostatycznego na obiekt zanurzony w płynie działa parcie, które jest związane z ciśnieniem równaniem
P=ph(h)·S[N], gdzie
• P - parcie (siła parcia cieczy) [N]
• ph(h) - ciśnienie hydrostatyczne na danej wysokości(głębokości) w płynie[Pa]=[N/m2]
• S - powierzchnia obiektu na danej wysokości/głębokości [m2]