Archiwa tagu: matematyka

Obliczanie pochodnych funckji – rozwiązane zadania

pochodna funkcji - rozwiązane zadania

Zbiór rozwiązanych przykładów w których obliczane są pochodne funkcji. W rozwiązanych zadaniach zastosowane są między innymi podstawowe twierdzenia dotyczące obliczania pochodnych funkcji, takie jak:
• twierdzenie o pochodnej iloczynu dwóch funkcji → (f(x)·g(x))’
• twierdzenie o pochodnej ilorazu dwóch funkcji → (f(x)/g(x))’
• twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej → (f(g(x)))’

Pochodne funkcji – rozwiązane zadania