Transmitancja operatorowa układu mechanicznego - zadanie 2

Dla obiektu mechanicznego wyznaczona zostanie transmitancja operatorowa G(s). Obiekt mechaniczny zbudowany jest z masy m. Masa osadzona jest na podłożu poprzez tłumik o stałej konstrukcyjnej B[N·s/m] połączony równolegle z sprężyną o sztywności k2[N/m]. Od góry do masy przymocowana jest sprężyna o sztywności k1[N/m]. Sprężyna k1 zostaje ściśnięta o odległość u(t). Odległość u(t) jest sygnałem wejściowym. W wyniku przemieszczenia się sprężyny k1 środek ciężkości masy przemieszcza się o odległość y(t). Przemieszczenie środka masy jest sygnałem wyjściowym. Dla obiektu zostaje zapisane równanie ruchu w postaci operatorowej. W oparciu o równanie ruchu wyznaczona zostaje transmitancja operatorowa.