Transmitancja operatorowa układu mechanicznego - zadanie 4

Dla obiektu mechanicznego wyznaczona zostanie transmitancja operatorowa G(s). Obiekt mechaniczny zbudowany jest z dwóch wózków, większy wózek posiada masę m1[kg], mniejszy wózek posiada masę m2[kg]. Mniejszy wózek znajduję się wewnątrz większego wózka i jest przymocowany do jednej z jego ścianek za pomocą sprężyny o stałej k[N/m]. Sygnałem wejściowym jest przesunięcie dużego wózka. Na skutek działania sygnału wejściowego duży wózek porusza się w lewo. Sygnałem wyjściowym jest przesunięcie małego wózka. Tarcie i opór powietrza są pominięte w przykładzie.