Układ ładunków elektrycznych - siła Coulomba

Wyznaczanie sił oddziaływania elektrostatycznego w układzie ładunków elektrycznych. Ładunki elektryczne oddziałują z sobą wzajemnie zgodnie z prawem Coulomba. Układ ładunków elektrycznych jest w kształcie trójkąta równobocznego. W każdym z boków trójkąta równobocznego znajdują się ładunki punktowe q ujemne, ponieważ ładunki są punktowe możemy pominąć ich rozmiar. W środku trójkąta umieszczony jest ładunek punktowy Q dodatni. Celem zadania jest wyznaczenie wartości ładunku elektrycznego w środku trójkąta dla którego układ pozostanie w równowadze.