Archiwum miesiąca: marzec 2013

Mechanika płynów

mechanika płynów

Mechanika płynów jest działem mechaniki w którym badane są własności mechaniczne płynów. Płyn jest pojęciem ogólnym obejmującym zarówno ciecze jak/i gazy. Ciecz i gaz są oczywiście jednymi z trzech podstawowych stanów skupienia materii znanymi z fizyki. Poza stanem ciekłym i gazowym występuje jeszcze oczywiście stan stały. Istnieje jeszcze plazma(gorący zjonizowany gaz), która często uznawana jest za czwarty stan skupienia materii z uwagi na inne właściwości niż podstawowe trzy.
Zbiór notatek z mechaniki płynów. Notatki zawierają informację o:
• lepkości
• tarciu w płynie
• zasadzie zachowania masy (równanie ciągłości przepływu)
• pochodnej substancjalnej
• reakcji hydrodynamicznej
• równaniu Bernoulliego
• zasadach działania rurek spiętrzających
• przepływie laminarnym

Metody przetwarzania analogowo-cyfowego

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

Skrypt z metodami przetwarzania analogowo-cyfrowego(methods of analog to digital conversion). W obecnych czasach podstawowymi przyrządami pomiarowymi są przyrządy cyfrowe, a ich „sercem” jest konwerter A/C, odpowiedzialny za przetworzenie wielkości analogowej do postaci zrozumiałej dla procesora. Cyfrowe przyrządy pomiarowe oczywiście nie wyprały analogowych przyrządów pomiarowych. Zarówno przyrządy analogowe jak/i cyfrowe posiadają pewne wady i zalety, a co za tym idzie zakresy zastosowań związane z ich ograniczeniami. W skrypcie opisane są następujące metody przetwarzania analogowo-cyfrowego:
• metoda czasowa prosta
• metoda z podwójnym całkowaniem
• metoda częstotliwościowa prosta
• metoda z równoważeniem ładunku
• metoda Sigma-Delta
• metoda bezpośredniego porównania
• metoda kompensacji wagowej
• metoda kompensacji równomiernej

Nowości na stronie

Na stronie zmieściłem sporo materiałów naukowych takich jak rozwiązane zadania z mechaniki, wytrzymałości materiałów i obwodów elektrycznych.
Materiały związane z nauką są w dziale nauka. Dla osób ciekawych wyprowadzenia nasłynniejszego wzoru w historii ludzkości kieruje do działu Nauka, jest tam zamieszczone wyprowadzenie wzoru E=mc2. Bardzo polecam obejrzenie stroniki mikrokontrolery, w dziale tym przedstawion są wykonane przeze mnie projekty związane z elektroniką i mikroprocesorami. Osoby potrzebujące poprawić dzienny współczynnik śmiechu kieruję do kabaretos.pl.