Archiwum kategorii: Modelowanie matematyczne

GNU Octave – zamiennik programu Mathworks Matlab

Słowem wstępu należy zaznaczyć że istnieje bezpłatna alternatywa dla programu Matlab i jest to GNU Octave. GNU Octave niestety nie posiada w swojej paczce narzędzi zamiennika dla Simulink-a.

GNU Octave

W trakcie studiów na uczelniach wyższych, podczas laboratoriów lub pracowni komputerowych korzysta z się programów Mathworks Matlab lub Mathworks Simulink.

Mathworks Matlab

Niektóre uczelnie w Polsce posiadają/zapewniają dostęp słuchaczom do licencji dla studentów. Ale co zrobić kiedy nie ma takiej możliwości, wtedy pojawia się GNU Octave.

Pomiędzy GNU Octave a Mathworks Matlab występują pewne różnice w składni plików skryptowych tj. m-plików. Często pliki te są kompatybilne w obydwu środowiskach, czasami jednak wymagane będę pewne modyfikacje w kodzie skryptu.

Metody identyfikacji modeli matematycznych

identyfikacja procesow-automatyki

Dla niektórych obiektów automatycznej regulacji istnieje możliwość stworzenia modelu matematycznego wprost. Modele matematyczne prostych obiektów wyznaczamy z zastosowaniem znanych nam praw fizyki stosowanych w mechanice, elektrotechnice oraz innych dziedzinach ścisłych. W ogólności jednak wyznaczenie modelu matematycznego obiektu regulacji jest procesem bardziej złożonym. Wyznaczanie modelu matematycznego skomplikowanego procesu automatyki z zastosowaniem znanych nam teorii jest zadaniem bardzo trudnym i czasochłonnym. W praktyce inżynierskiej bardzo często tworzymy model danego obiektu poprzez wykonanie eksperymentu. Na podstawie pomiarów uzyskanych w doświadczeniu i metod matematycznych tworzymy model matematyczny obiektu. Metody matematyczne o których mowa to:
• Interpolacja paraboliczna metodą Lagrange’a
• Aproksymacja funkcji dwóch zmiennych metodą różnic podwójnych
• Metoda najmniejszych kwadratów błędów
• Metoda analizy regresji
• Metoda analizy czynnikowej
Model matematyczny musi jak najlepiej odzwierciedlać obiekt, dla którego został wyznaczony. Posiadanie dobrego modelu matematycznego pozwala na badanie właściwości obiektu w sposób teoretyczny bez uciekania się do często kosztownych doświadczeń.
identyfikacja modeli matematycznych obiektów automatyki