Archiwum kategorii: Matematyka

Całki nieoznaczone – rozwiązane zadania

całka nieoznaczona - rozwiązane zadania

Rozwiązane zadania z matematyki w których obliczane są całki nieoznaczone funkcji. Całki obliczane są z zastosowaniem wzorów na całki nieoznaczone funkcji elementarnych. W niektórych zadania wykorzystywane są podstawowe twierdzenia stosowane w całkowaniu:
• twierdzenie o całkowaniu przez części
• twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie

Całki nieoznaczone- rozwiązane zadania

Obliczanie pochodnych funckji – rozwiązane zadania

pochodna funkcji - rozwiązane zadania

Zbiór rozwiązanych przykładów w których obliczane są pochodne funkcji. W rozwiązanych zadaniach zastosowane są między innymi podstawowe twierdzenia dotyczące obliczania pochodnych funkcji, takie jak:
• twierdzenie o pochodnej iloczynu dwóch funkcji → (f(x)·g(x))’
• twierdzenie o pochodnej ilorazu dwóch funkcji → (f(x)/g(x))’
• twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej → (f(g(x)))’

Pochodne funkcji – rozwiązane zadania