Elektronika – zadania z diodami

Obliczanie prądów i napięć w układach elektronicznych z diodami półprzewodnikowymi.

Elektronika dioda – zadanie 1

Obwód elektroniczny z diodą - zadanie 1

Układ elektroniczny zbudowany jest z źródła napięcia stałego V, rezystora R i krzemowej diody półprzewodnikowej D. Celem zadania jest wyznaczenie prądu przepływającego przez diodę. W zadaniu zastosowane zostaną prawa Kirchhoffa dla obwodów elektrycznych. W zadaniu przyjęto napięcie diody UD=0,7[V].

Elektronika dioda – zadanie 1

Elektronika dioda – zadanie 2

Obwód elektroniczny z diodą - zadanie 2

Układ elektroniczny zbudowany jest z źródła napięcia stałego V1; trzech rezystorów R1, R2, R3 i krzemowej diody półprzewodnikowej D1. Celem zadania jest wyznaczenie prądów w gałęziach obwodu elektronicznego. W zadaniu zastosowane zostaną prawa Kirchhoffa dla obwodów elektrycznych. W zadaniu przyjęto napięcie diody UD=0,7[V].

Elektronika dioda – zadanie 2

Elektronika dioda – zadanie 3

Obwód elektroniczny z diodą - zadanie 3

Układ elektroniczny zbudowany jest z źródła napięcia stałego V1; trzech rezystorów R1, R2, R3 i krzemowej diody półprzewodnikowej D1. Celem zadania jest wyznaczenie prądów w gałęziach obwodu elektronicznego oraz potencjałów jakie występują na anodzie i katodzie diody D1. W zadaniu zastosowane zostaną prawa Kirchhoffa dla obwodów elektrycznych. W zadaniu przyjęto napięcie diody UD=0,7[V].

Elektronika dioda – zadanie 3

Elektronika dioda – zadanie 4

Obwód elektroniczny z diodą Zenera

Układ elektroniczny zbudowany jest z diody Zenera i dwóch rezystorów R, Ro. Dioda Zenera i rezystor Ro są połączone równolegle, oznacza to że występuje na nich to samo napięcie. Napięcie Zenera UZ=30[V]. Rezystor R połączony jest szeregowo z pozostałymi elementami w układzie elektronicznym. Układa zasilany jest napięciem wejściowym UI. Napięcie wejściowe UI zmienia się w przedziale od 70[V] do 100[V]. W zadaniu należy wyznaczyć minimalną oraz maksymalną moc jaka wydzieli się na rezystorze Ro.

Elektronika dioda Zenera – zadanie 4

Dodaj komentarz