Elektronika – zadania z tranzystorami bipolarnymi

Obliczanie prądów i napięć w układach elektronicznych z tranzystorami bipolarnymi. W rozważanych układach elektronicznych występują zarówno tranzystory bipolarne NPN i tranzystory bipolarne PNP.

Tranzystor bipolarny npn – zadanie 1

Obwód elektroniczny z tranzystorem npn - zadanie 1

Tranzystor bipolarny npn spolaryzowany jest poprzez dwa źródła napięcia stałego EB i EC oraz rezystory RE, RB i RC, które podłączone są odpowiednich elektrod tranzystora. Współczynnik wzmocnienia tranzystora β0=100. W zadaniu obliczone zostają prądy IB, IC i IE. Napięcie baza-emiter przyjęte zostało w przykładzie jako równe → UBE=0,7[V]. Dla układu zapisane zostanie prądowe prawo Kirchhoffa i napięciowe prawo Kirchhoffa.

Tranzystor bipolarny npn – zadanie 1

Tranzystor bipolarny npn – zadanie 2

Obwód elektroniczny z tranzystorem npn - zadanie 2

Tranzystor bipolarny npn spolaryzowany jest poprzez źródło napięcia stałego EC oraz rezystory R1, R2, RE i RC, które podłączone są odpowiednich elektrod tranzystora. Baza tranzystora zasilana jest poprzez dzielnik napięcia, jaki tworzą rezystory R1, R2. W celu ułatwienia obliczeń układ elektroniczny zostanie przetransformowany do układu zasilanego z dwóch źródeł napięcia. Współczynnik wzmocnienia tranzystora β0=100. W zadaniu obliczone zostają prądy IB, IC i IE. Napięcie baza-emiter przyjęte zostało w przykładzie jako równe → UBE=0,7[V]. Dla układu zapisane zostanie prądowe prawo Kirchhoffa i napięciowe prawo Kirchhoffa.

Tranzystor bipolarny npn – zadanie 2

Tranzystor bipolarny pnp – zadanie 1

Obwód elektroniczny z tranzystorem pnp - zadanie 1

Tranzystor bipolarny pnp spolaryzowany jest poprzez źródła napięcia stałego EB i EC oraz rezystory RB, RE i RC, które podłączone są odpowiednich elektrod tranzystora. Współczynnik wzmocnienia tranzystora β0=150. W zadaniu obliczone zostają prądy IB, IC i IE. Należy zwrócić uwagę, że w tranzystorze pnp potencjał na emiterze ma wartość bardziej dodatnią niż potencjał na bazie, wobec tego występuje tam napięcie UEB. Z uwagi na jednolitość oznaczeń w obliczeniach przyjmuje się → -UBE=UEB, analogicznie sytuacja wygląda z napięciem emiter-kolektor → -UCE=UEC. Napięcie baza-emiter przyjęte zostało w przykładzie jako równe → UBE=0,7[V]. Dla układu zapisane zostanie prądowe prawo Kirchhoffa i napięciowe prawo Kirchhoffa.

Tranzystor bipolarny pnp – zadanie 1

Tranzystor bipolarny pnp – zadanie 2

Obwód elektroniczny z tranzystorem pnp - zadanie 2

Tranzystor bipolarny pnp spolaryzowany jest poprzez źródło napięcia stałego EC oraz rezystory R1, R2, RE i RC, które podłączone są odpowiednich elektrod tranzystora. Baza tranzystora zasilana jest poprzez dzielnika napięcia, jaki tworzą rezystory R1, R2. W celu ułatwienia obliczeń układ elektroniczny zostanie przetransformowany do układu zasilanego z dwóch źródeł napięcia. Współczynnik wzmocnienia tranzystora β0=150. W zadaniu obliczone zostają prądy IB, IC i IE. Należy zwrócić uwagę, że w tranzystorze pnp potencjał na emiterze ma wartość bardziej dodatnią niż potencjał na bazie, wobec tego występuje tam napięcie UEB. Z uwagi na jednolitość oznaczeń w obliczeniach przyjmuje się → -UBE=UEB, analogicznie sytuacja wygląda z napięciem emiter-kolektor → -UCE=UEC. Napięcie baza-emiter przyjęte zostało w przykładzie jako równe → UBE=0,7[V]. Dla układu zapisane zostanie prądowe prawo Kirchhoffa i napięciowe prawo Kirchhoffa.

Tranzystor bipolarny pnp – zadanie 2

Dodaj komentarz