Obwody elektryczne


Zdania z elektrotechniki

Obwody elektryczne - wyznaczanie prądów i napięć w obwodzie prądu stałego z zastosowaniem praw Kirchhoffa - zadanie 1.

Rozwiązane zadania z elektrotechniki i obwodów elektrycznych. W materiałach zamieszczone są przykłady zastosowania praw Kirchhoffa, metody węzłowej i metody oczkowej oraz metody superpozycji do wyznaczania prądów gałęziowych w obwodach elektrycznych. W rozwiązanych zadaniach szeroko stosowane jest prawo Ohma zarówno do obwodów prądu stałego jak i obwodów prądu przemiennego. Dla rozważanych obwodów elektrycznych często wyznaczana jest ich rezystancja zastępcza lub impedancja zastępcza. Dodatkowo poza analią obwodów w stanie ustalonym znaleźć można również

Elektrotechnika zadania