Metoda potencjałów węzłowych wyprowadzenie

Przykładowy obwód elektryczny prądu stałego. Kluczowym krokiem w rozwiązywaniu obwodów elektrycznych metodą węzłową jest założenie, że potencjał wybranego z węzłów obwodu jest równy zero. W poniższym przykładzie węzeł nr IV został uziemiony (zwarty do potencjału ziemi).
V_{4} = 0 [V]

Równania dla pierwszego prawa Kirchhoffa

Równania dla drugiego prawa Kirchhoffa

Prądy w obwodzie elektrycznych jak powyżej są następnie wstawione do równań dla pierwszego prawa Kirchhoffa.

Po przekształceniach można wyrazić prądu w funkcji potencjałów węzłowych