Obwód elektryczny prądu stałego – przykład 8

Prawa Kirchhoffa zostaną zastosowane w obwodzie prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z dwóch źródeł napięcia i pięciu rezystorów. W zadaniu najpierw obliczona zostanie rezystancja zastępcza obwodu. Rezystancja zastępcza zostanie wykorzystana do obliczenia prądu pobieranego przez obwód z źródła zasilania. Prąd pobierany z źródła zasilania obliczony zostanie z użyciem prawa Ohma.

Rozpatrywany obwód prądu stałego

Przed zastosowaniem napięciowego prawa Kirchhoffa i prądowego prawa Kirchhoffa musimy wyznaczyć wartość prądu I1. Zrobimy to obliczając rezystancję wypadkową(zastępczą) obwodu.

Rezystancja zastępcza jest dana równaniem

Znając rezystancję zastępczą i napięcie zasilania możemy za pomocą prawa Ohm wyznaczyć wartość prądu I1.

Prądowe prawo Kirchhoffa

Napięciowe prawo Kirchhoffa:


dla oczka nr 1

dla oczka nr 2

Wyrażenie na prąd I3 w obwodzie wraz jego obliczeniem

Wyrażenie na prąd I2 w obwodzie wraz z jego wyznaczeniem