Archiwa tagu: składowe impedancji

Składowe impedancji Z

Obwody elektryczne - wyprowadzenie wzorów na składowe impedancji.

Impedancja posiada trzy składowe: rezystancję R, reaktancję indukcyjną XL oraz reaktancję pojemnościową XC. Impedancja jest wektorem, którego postać matematyczna jest następująca:
Z=R+j·XL-j·XC, gdzie
– R=ρ·l/S
– XL=ω·L
– XC=1/(ω·C)
Zamieszczone poniżej został przykład w którym wyprowadzone są wzory na wspomniane powyżej reaktancje indukcyjną XL i pojemnościową XC.

Składowe impedancji wyprowadzenie wzorów

Składowe impedancji Z = R + j·X

Obwody elektryczne - wyprowadzenie wzorów na składowe impedancji.

Wyznaczanie wzorów na składowe impedancji Z = R + j·X w szeregowym obwodzie elektrycznym zbudowanym z rezystora R, kondensatora C i indukcyjności L. Obwód elektryczny zasilany jest napięciem przemiennym u(t). Przez obwód przepływa prąd elektryczny i(t), którego zależność od czasu jest znana.

składowe impedancji w obwodzie szeregowym RLC