Układ elektroniczny z diodą - zadanie 1

Układ elektroniczny zbudowany jest z zródła napięcia stałego V, rezystora R i krzemowej diody półprzewodnikowej D. Celem zadania jest wyznaczenie prądu przepływającego przez diodę. W zadaniu zastosowane zostaną prawa Kirchhoffa dla obwodów elektrycznych. W zadaniu przyjęto napięcie diody UD=0,7[V].