Układ elektroniczny z diodą - zadanie 2

Układ elektroniczny zbudowany jest z zródła napięcia stałego V1; trzech rezystorów R1, R2, R3 i krzemowej diody półprzewodnikowej D1. Celem zadania jest wyznaczenie prądów w gałęziach obwodu elektronicznego. W zadaniu zastosowane zostaną prawa Kirchhoffa dla obwodów elektrycznych. W zadaniu przyjęto napięcie diody UD=0,7[V].